Energetický kontrakting

  • ekonomicky přizpůsobené financování investic do zařízení včetně zajištění obchodních rizik

  • rychlé poskytnutí prostředků, nepodmíněné žádnými majetkovými ani finančními závazky

  • poskytnutí technického know-how při rekonstrukcích, modernizacích a výstavbách nových zařízení k výrobě a distribuci elektřiny a tepla

  • výsledek této kombinace: dodávky elektřiny a tepla za výhodných podmínek


nahoru