Energetický kontrakting

Základem energetického kontraktingu je ekonomicky přizpůsobené financování investic do zařízení vč. zajištění obchodních rizik. Naší předností je rychlé poskytnutí prostředků, které nepodmiňujeme žádnými majetkovými či finančními závazky.  Tato schopnost financování je doprovázena technickým know-how při rekonstrukcích, modernizacích a výstavbách nových zařízení k výrobě a distribuci elektřiny a tepla. Výsledkem této kombinace jsou dodávky elektřiny a tepla za výhodných podmínek.


nahoru