Ceník elektrické energie

  

Platby za distribuci elektřiny

ceny bez DPH
DISTRIBUČNÍ SAZBA   D01d D02d
cena za distribuci elektřiny zákazníkovi z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy ve VT CZK / MWh 2043,06 1554,68
cena za distribuci elektřiny zákazníkovi z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy ve NT CZK / MWh

Měsíční plat za rezervovaný příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

ceny bez DPH
DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d D02d
do 3x10 A nebo do 1 x 25 A včetně CZK / měsíc 8,00 37,00
nad 3x10 A do 3 x 16 A včetně CZK / měsíc 13,00 59,00
nad 3x16 A do 3 x 20 A včetně CZK / měsíc 16,00 73,00
nad 3x20 A do 3 x 25 A včetně CZK / měsíc 20,00 92,00
nad 3x25 A do 3 x 32 A včetně CZK / měsíc 26,00 117,00
nad 3x32 A do 3 x 40 A včetně CZK / měsíc 32,00 146,00
nad 3x40 A do 3 x 50 A včetně CZK / měsíc 41,00 183,00
nad 3x50 A do 3 x 63 A včetně CZK / měsíc 51,00 231,00
nad 3x63 A CZK / měsíc 0,81 3,66
nad 1x25 A CZK / měsíc 0,27 1,22

Regulované platby

ceny bez DPH
cena za  systémové služby CZK / MWh 93,94

cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

(u 3fázového připojení se účtuje trojnásobek této ceny, maximálně však 495 CZK/MWh)

CZK / A / měsíc 18,01
cena za činnost operátora trhu (OTE) CZK / MWh 4,90

Daň z elektřiny

ceny bez DPH
sazba daně z elektřiny CZK / MWh 28,30


nahoru