Ceník elektrické energie

Přehled cen elektrické energie platný od 01/2019 pro domácnosti

ceny bez DPH
DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d D02d
Pltaby za distribuci elektřiny - cena za distribuci elektřiny  - vysoký tarif CZK/MWh 2167,39 1669,72

Měsíční plat za rezervovaný příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

ceny bez DPH
DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d D02d
do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně CZK/měsíc 11,00 39,00
nad 3x10 A do 3x16 A včetně CZK/měsíc 18,00 63,00
nad 3x16 A do 3x20 A včetně CZK/měsíc 23,00 79,00
nad 3x20 A do 3x25 A včetně CZK/měsíc 29,00 98,00
nad 3x25 A do 3x32 A včetně CZK/měsíc 36,00 126,00
nad 3x32 A do 3x40 A včetně CZK/měsíc 46,00 157,00
nad 3x40 A do 3x50 A včetně CZK/měsíc 57,00 197,00
nad 3x50 A do 3x63 A včetně CZK/měsíc 72,00 248,00
nad 3x63 A CZK/měsíc 1,14 3,93
nad 1x25 A CZK/měsíc 0,38 1,31

Regulované platby

ceny bez DPH
cena za  systémové služby CZK/MWh 76,19

cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

(u 3fázového připojení se účtuje trojnásobek této ceny, maximálně však 495 CZK/MWh)

CZK/A/měsíc 13,56
cena zúčtování operátora trhu (OTE) CZK/MWh 6,93

Daň z elektřiny

ceny bez DPH
sazba daně z elektřiny CZK/MWh 28,30


nahoru