Ceník elektrické energie

Přehled cen elektrické energie platný od 01/2018 pro domácnosti

ceny bez DPH
DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d D02d
Pltaby za distribuci elektřiny - cena za distribuci elektřiny  - vysoký tarif CZK/MWh 2160,66 1644,17

Měsíční plat za rezervovaný příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

ceny bez DPH
DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d D02d
do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně CZK/měsíc 9,00 39,00
nad 3x10 A do 3x16 A včetně CZK/měsíc 15,00 62,00
nad 3x16 A do 3x20 A včetně CZK/měsíc 19,00 77,00
nad 3x20 A do 3x25 A včetně CZK/měsíc 23,00 97,00
nad 3x25 A do 3x32 A včetně CZK/měsíc 30,00 124,00
nad 3x32 A do 3x40 A včetně CZK/měsíc 37,00 155,00
nad 3x40 A do 3x50 A včetně CZK/měsíc 47,00 194,00
nad 3x50 A do 3x63 A včetně CZK/měsíc 59,00 244,00
nad 3x63 A CZK/měsíc 0,93 3,87
nad 1x25 A CZK/měsíc 0,31 1,29

Regulované platby

ceny bez DPH
cena za  systémové služby CZK/MWh 93,63

cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

(u 3fázového připojení se účtuje trojnásobek této ceny, maximálně však 495 CZK/MWh)

CZK/A/měsíc 15,05
cena za činnost operátora trhu (OTE) CZK/MWh 5,40

Daň z elektřiny

ceny bez DPH
sazba daně z elektřiny CZK/MWh 28,30


nahoru