Ceníky tepelné energie pro rok 2014

Praha Limuzská

Cena tepelné energie kalkulovaná dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013.

Vymezení cenové lokality: PRAHA LIMUZSKÁ

Uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty.
PŘEDBĚŽNÁ CENA PRO ROK 2014 Kč/GJ
Jednosložková cena tepla 751,01
Jednosložková cena chladu 1204,16


nahoru