Ceníky tepelné energie pro rok 2016

Praha Troja

Cena tepelné energie kalkulovaná dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015.

Vymezení cenové lokality: PRAHA TROJA

Uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty.
PŘEDBĚŽNÁ CENA PRO ROK 2016 Kč/GJ
Jednosložková cena tepla 394,50


nahoru