• _self
  • _self
  • _self

innogy Energo je výrobní divizí společnosti innogy v České republice. Společnost podniká v oblasti výroby a distribuci tepla a elektřiny na českém trhu od roku 1997. Celých 20 let bylo hlavní činností zřizování, financování, modernizování a provozování soustav centrálního a lokálního zásobování teplem plus výroba elektřiny v rámci kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET). Nově se zabývá i oblastí výroby bioplynu a prodejem stlačeného zemního plynu (CNG). Je schopna vyhledat vhodné lokality pro výstavbu kogeneračních jednotek a plnicích stanic CNG, zpracovat studii proveditelnosti, zajistit projektovou dokumentaci, prodávat teplo nebo CNG za výhodné ceny ve srovnání s ostatními palivy nebo kapalnými klasickými pohonnými hmotami a vybrat tu nejvhodnější technologii. Dále pak také nabízí provozování, opravy, údržbu a servis jednotlivých CNG stanic.nahoru