• _self
  • _self
  • _self

innogy Energo v kostce

innogy Energo je výrobní divizí společnosti innogy v České republice.

Společnost podniká v oblasti výroby a distribuci tepla a elektřiny na českém trhu od roku 1997.

Celých 20 let bylo hlavní činností zřizování, financování, modernizování a provozování soustav centrálního a lokálního zásobování teplem plus výroba elektřiny v rámci kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET).

Dnes se zabývá i oblastí stlačeného zemního plynu (CNG).

Naše činnost:

  • vyhledání vhodné lokality pro výstavbu kogeneračních jednotek a plnicích stanic CNG
  • zpracování studií proveditelnosti
  • zajištění projektové dokumentace
  • prodej tepla nebo CNG za výhodné ceny ve srovnání s ostatními palivy nebo kapalnými klasickými pohonnými hmotami
  • výběr nejvhodnější technologie

Dále také nabízíme provozování, opravy, údržbu a servis jednotlivých CNG stanic.nahoru