Profil společnosti

innogy Energo je výrobní divizí společnosti innogy v České republice.

Společnost podniká v oblasti výroby a distribuci tepla a elektřiny na českém trhu od roku 1997.

Celých 20 let bylo hlavní činností zřizování, financování, modernizování a provozování soustav centrálního a lokálního zásobování teplem plus výroba elektřiny v rámci kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET).

Dnes se zabývá také oblastmni:

 • stlačeného zemního plynu (CNG)
 • a elektromobility

Naše činnost:

 • vyhledání vhodné lokality pro výstavbu kogeneračních jednotek
 • vyhledávání vhodné lokality pro výstavbu plnicích stanic CNG
 • výstavba dobíjecích elektroctanic a jejich servis
 • zpracování studií proveditelnosti
 • zajištění projektové dokumentace
 • prodej tepla nebo CNG za výhodné ceny ve srovnání s ostatními palivy nebo kapalnými klasickými pohonnými hmotami
 • výběr nejvhodnější technologie

Dále také nabízíme provozování, opravy, údržbu a servis jednotlivých CNG stanic.

innogy Energo, s.r.o. je také členem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET).

Tento spolek vznikl v roce 1999 a mezi jeho hlavní činnosti patří především podpora KVET.

Cíle spolku

 • podpora KVET
 • vytváření příznivějších legislativních a ekonomických podmínek pro rozvoj kogenerace, zastupování a prosazování zájmů výrobců a uživatelů kogeneračních technologií
 • šíření informací o ekonomických a ekologických výhodách kogenerace

Zároveň jsme členy Teplárenského sdružení ČR, zájmového sdružení podporující podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií.


nahoru