Historie

  • Soustava centrálního zásobování teplem pro města Beroun a Králův Dvůr byla převzata společností Harpen ČR, s.r.o. v roce 2002. Po několika vlastnických změnách je dnes vlastníkem výrobních technologií a nájemcem distribuční soustavy tepla společnost innogy Energo, s.r.o., která je dceřinou společností innogy Česká republika a.s.

     
  • Během předchozích let bylo do modernizace soustavy několikrát investováno a připojeno několik nových zákazníků. Poslední investicí byla modernizace výtopny v Králově Dvoře, kdy byl instalován nový plynový kotel a dvě kogenerační jednotky pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v roce 2015.

     
  • Cílem společnosti innogy Energo, s.r.o. je optimalizovat provoz soustavy, zlepšovat její parametry z pohledu účinnosti výroby a distribuce tepla, to vše za účelem snižování ceny tepla.


nahoru