Produkty a služby

Hlavním zdrojem soustavy je teplárna v Králově Dvoře.

Výroba tepla je zde zajišťována třemi kotly a kogeneračními jednotkami, které zajišťují se současnou výrobou tepla i výrobu elektrické energie.

Jediným palivem pro celou teplárnu je zemní plyn.


nahoru