Základní informace

Soustava centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) v Městech Beroun a Králův Dvůr je tvořena dvěma oddělenými soustavami distribuční sítě a třemi výrobními zdroji.

  • První soustavou je kombinace horkovodní a teplovodní distribuční soustavy, která obě města propojuje.
  • Druhou soustavou je pak samostatná teplovodní distribuční sít v lokalitě Beroun – Hlinky.

Celkově tyto dvě soustavy tvoří přes osm kilometrů horkovodního a sedm kilometrů teplovodního potrubí, které je spravováno společností RWE Energo, s.r.o., spolu s devíti výměníkovými stanicemi a 74 objektovými předávacími stanicemi, přes které jsou na soustavu připojeni naši zákazníci. Ve vlastnictví naší společnosti je pak technologie výrobních zdrojů.

Pro první soustavu zajišťují dodávky tepla dvě výrobny. Teplárna v Králově Dvoře a výtopna v centru města Beroun. 
 


nahoru