Základní technické údaje

Parametry zdrojů
1) Teplárna Králův Dvůr
Hlavním zdrojem soustavy je teplárna v Králově Dvoře. Výroba tepla je zde zajišťována třemi kotly a kogeneračními jednotkami, které zajišťují se současnou výrobou tepla i výrobu elektrické energie. Jediným palivem pro celou teplárnu je zemní plyn.

Instalovaný tepelný výkon:  34,512 MW
Instalovaný elektrický výkon:   3,120 MW

2) Výtopna Beroun – centrum
Druhým zdrojem soustavy je propojená výtopna v centru města Beroun. Zde jsou instalovány tři kotle na zemní plyn.

Instalovaný tepelný výkon:  18,400 MW

3) Výtopna Beroun – Hlinky
Dodávky tepla v lokalitě Hlinky zajišťují tři kotle na zemní plyn. Výtopna není propojena s ostatními zdroji tepla.

Instalovaný tepelný výkon:    5,450 MW

 

vyvoj_prodeje_Beroun.pdf


nahoru