Komise pro řešení mimořádných stavů

Komise TNA pro řešení mimořádných stavů začíná svoji činnost v případě vzniku živelní a ekologické katastrofy, technické, technologické nebo ekologické havárie.
V případě nepřítomnosti předsedy komise přejímá jeho povinnosti 1. člen komise.

Předseda komise: Manažer provozu teplárny
Ing. Zdeněk Slavík 
+420 495 563 015
M +420739 539 014

1. člen  Senior specialista techniky
Ing. Miloslav Cafourek
+420 495 563 020
M +420 739 539 020

2. člen   Specialista ochrany životního prostředí
Mgr. Hana Rydlová, pověřený pracovník TBD
+420 495 563 038
M +420 606 782 783

3. člen  Specialista technologie zdroje
Milan Kaválek  
+420 495 563 017
M +420 602 136 938


nahoru