Doplňkové služby

innogy Energo, s.r.o. provozovna Teplárna Náchod nabízí svým zákazníkům (odběratelům)  poskytování doplňkových služeb. Tímto se rozumí souhrn služeb souvisejících s provozem a údržbou výměníkových a předávacích stanic ve vlastnictví odběratelů.

Doplňkové služby zahrnují:
• provozování výměníkových a předávacích stanic
• dlouhodobé zajištění běžné údržby a oprav výměníkových a předávacích stanic
• pohotovost pro případ poruch a havárií výměníkových a předávacích stanic, příp. otopného systému
• zajištění případné rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic
• provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení ve výměníkových a předávacích stanicích
• průběžné sledování termínů revizí
• posouzení technického stavu výměníkových a předávacích stanic
• odstranění případných závad výměníkových a předávacích stanic
• kontrolu provozně technické dokumentace výměníkových a předávacích stanic
• doporučení na rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic
• seřízení zařízení měření a regulace
• zaškolení obsluhy výměníkových a předávacích stanic

 


nahoru