Doplňkové služby

innogy Energo, s.r.o. provozovna Teplárna Náchod nabízí svým zákazníkům (odběratelům)  poskytování doplňkových služeb. Tímto se rozumí souhrn služeb souvisejících s provozem a údržbou výměníkových a předávacích stanic ve vlastnictví odběratelů.

Doplňkové služby zahrnují:

  • provozování výměníkových a předávacích stanic
  • dlouhodobé zajištění běžné údržby a oprav výměníkových a předávacích stanic
  • pohotovost pro případ poruch a havárií výměníkových a předávacích stanic, příp. otopného systému
  • zajištění případné rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic
  • provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení ve výměníkových a předávacích stanicích
  • průběžné sledování termínů revizí
  • posouzení technického stavu výměníkových a předávacích stanic
  • odstranění případných závad výměníkových a předávacích stanic
  • kontrolu provozně technické dokumentace výměníkových a předávacích stanic
  • doporučení na rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic
  • seřízení zařízení měření a regulace
  • zaškolení obsluhy výměníkových a předávacích stanic


nahoru