Historie

Soustava začala být provozována již v roce 1999, kdy byl kompletně rekonstruován zdroj, respektive osazeny tři nové kotle LOOS o výkonu 2x 3,5 MW a 1x 1,6 MW. Dále byly osazeny nové objektové předávací stanice.

Ty tvořily 32 odběrných míst.

Další investice přišla v roce 2011, kdy byla osazena kogenerační jednotka. Z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pak bylo dodáváno cca 18 000 GJ tepla.

V roce 2011 započala rekonstrukce distribuční sítě, aby byla výroba efektivnější.


nahoru