Kontakty

Provozovatel: ITES, spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

Dispečink a hlášení poruch:
M +420 737 219 224

Provoz nepřetržitě celých 24 hodin včetně sobot a nedělí:
T +420 604 231 928

Obchodní dotazy: (od 9:00 do 15:00)
Eva Netoličková                    
Expert řízení vztahů se zákazníkem
T +420 267 972 021
M +420 739 538 556
Email: eva.netolickova@innogy.com

Kontakt pro technické záležitosti:
(připojení, odpojení, vyjádření k existenci sítí apod.)
Přemysl Šritr                             
Manažer provozu a údržby
T +420 267 973 920
M +420 604 231 928
Email: premysl.sritr@innogy.com


nahoru