Produkty a služby

Hlavním a jediným zdrojem soustavy je teplárna v Odolene Vodě. Výroba tepla je zde zajišťována třemi kotly a kogenerační jednotkou, která zajišťuje se současnou výrobou tepla i výrobu elektrické energie. Jediným palivem pro celou teplárnu je zemní plyn.

 


nahoru