Základní informace

Základní informace

  • Soustava centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) v městě Odolena Voda provozována jako teplovodní, nízkotlaká distribuční soustava s jedním hlavním zdrojem tepla.
  • Distribuční soustava tvoří přes čtyři kilometry potrubí, které je spravováno společností innogy Energo, s.r.o., spolu s 36 objektovými předávacími stanicemi, přes které jsou na soustavu připojeni naši zákazníci.
  • Ve vlastnictví naší společnosti je pak i technologie hlavního výrobního zdroje.


nahoru