Základní technické údaje

Parametry zdroje


Hlavním a jediným zdrojem soustavy je teplárna v Odolene Vodě. Výroba tepla je zde zajišťována třemi kotly a kogenerační jednotkou, která zajišťuje se současnou výrobou tepla i výrobu elektrické energie. Jediným palivem pro celou teplárnu je zemní plyn.

  • Instalovaný tepelný výkon: 10,309 MW
  • Instalovaný elektrický výkon:   1,560 MW

Soustava je provozována jako teplovodní, nízkotlaká (90/70, 0,6 MPa)


nahoru