• _self
  • _self

innogy Energo, s.r.o. je členem Teplárenského sdružení ČR,

které je zájmovým sdružením právnických osob, sdružení podnikatelů v zásobování teplem.

Teplárenské sdružení vzniklo v roce 1991 s cílem:

- podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií,

- jakožto vysoce efektivní a k životnímu prostředí ohleduplné metody využívání primárních paliv,

- rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla a s cílem dosáhnout přijatelných podmínek pro toto podnikání.

KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) nám poskytuje možnost sdružené výroby elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu. Jestliže vyrábíme elektřinu a teplo společně v kombinovaném cyklu, ušetříme cca 1/3 paliva oproti oddělené výrobě.nahoru