Výroba a rozvod tepla, výroba a prodej elektrické energie

Naše společnost:

  • zřizuje
  • modernizuje
  • financuje
  • provozuje soustavy centrálního a lokálního zásobování teplem doprovázeného výrobou elektřiny

Realizujeme efektivní a komplexní projekty.

Za tímto účelem se při modernizacích soustav dálkového a lokálního vytápění orientujeme na smysluplné využití kogeneračních jednotek:

  •  jsou konstruovány za účelem úspory primárních paliv
  • velikost zařízení volíme s ohledem na minimální potřebu tepla v letních měsících pro danou soustavu
  • elektrická energie takto vyrobená je následně prodávána do veřejných i lokálních distribučních sítí


nahoru