Přejít na zemní plyn k innogy

Přejít k innogy a získat stabilní dodávky plynu je snadné a rychlé. Rádi vám pomůžeme a zdarma zařídíme vše potřebné.

Vyberte si z nabídky plynu od innogy.

 

Smlouvu můžete uzavřít způsobem, který vám nejvíc vyhovuje:

 • přes online chat nebo vyplňte vaše telefonní číslo a my vám zavoláme zpět
 • osobně na některém z našich zákaznických center
 • telefonicky na NONSTOP zákaznické lince innogy zdarma 800 11 33 55

K uzavření smlouvy potřebujete doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), nájemní smlouvu (nebo také kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo čestné prohlášení s podpisem majitele nemovitosti) nebo výpis z katastru nemovitostí.

Dále si připravte IČ, DIČ a číslo účtu pro bezhotovostní úhrady.

Chcete změnit dodavatele a přejít se svým odběrným místem k innogy?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
  Díky této smlouvě získáte zemní plyn od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (plynoměru).
 • Plnou moc
  Tou zplnomocníte innogy k provedení nezbytných právních úkonů souvisejících se změnou dodavatele.

Chcete na sebe přepsat smlouvu při stěhování či pronájmu?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
  Díky této smlouvě získáte zemní plyn od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (plynoměru).
 • Plnou moc
  Tou zplnomocníte innogy k provedení nezbytných právních úkonů.
 • Žádost o připojení k distribuční soustavě
  Díky této žádosti získáte připojení k distribuční soustavě zemního plynu. Formuláře naleznete na webových stránkách příslušného Provozovatele distribuční soustavy.

Chcete připojit zcela nové odběrné místo např. novostavbu?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
  Díky této smlouvě získáte zemní plyn od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (plynoměru).
 • Žádost o připojení k distribuční soustavě
  Díky této žádosti získáte připojení k distribuční soustavě zemního plynu. Formuláře naleznete na webových stránkách příslušného Provozovatele distribuční soustavy.

Po uzavření smlouvy a úspěšné změně dodavatele vám písemně zašleme:

 • uvítací dopis
 • rozpis záloh s předepsanou částkou, periodicitou a bankovním spojením

 

K datu výpovědi zaniká vaše stávající smlouva s dosavadním dodavatelem a je zahájena dodávka zemního plynu od innogy.

 • provozovatel distribuční soustavy provede k termínu změny dodavatele odečet vašeho plynoměru
 • váš stávající dodavatel zemního plynu vám vystaví a zašle ukončovací fakturu

Jak rychle dojde ke změně dodavatele plynu

Maximálně urychlujeme celý postup. Termín začátku odběru zemního plynu od innogy ale závisí také na délce výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele, která je většinou 3 měsíce.

Příklad:

Pokud zašlete dokumenty do innogy do 19. 5., pak poslední den účinnosti smlouvy s vaším stávajícím dodavatelem, tzn. datum výpovědi, je 31. 8. Zahájení dodávky zemního plynu proběhne tedy k 1. 9.

Co zůstává stejné po přechodu k innogy?

 • obdržíte jednu fakturu za odběr zemního plynu (nově však od innogy)
 • nemění se termín odečtu plynoměru
 • nedojde k žádným technickým zásahům, ani např. k výměně plynoměru
 • stejné jsou kontakty na poruchovou linku v případě problémů s dodávkou zemního plynu

Firmy a podnikatelé získávají s innogy

 • širokou síť zákaznických center a nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55
 • aplikaci innogy24 umožňující správu zákaznického účtu odkudkoliv a kdykoliv
 • slevy na stavební materiály, plynové kotle, průkaz energetické náročnosti, pasportizaci nemovitostí, projekt rodinného domu či na značkovou stínicí techniku
 • tarifní poradenství, možnost e-faktury a další služby usnadňující podnikání