Energetická legislativa

  Zemní plyn
  Elektřina
  • Právní předpisy ČR - energetická legislativa
  • Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
  • Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.
  • Daň ze zemního plynu

Daň ze zemního plynu

1. ledna 2008 se stal účinným Zákon č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Tímto Zákonem se zavádí daň ze zemního plynu a jsou jím dotčeny všechny právnické i fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli.

Při vyúčtování daně ze zemního plynu je rovněž uplatňována základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH).

Základní informace k dani ze zemního plynu: