Změna údajů ve smlouvě

Potřebujete změnit nebo aktualizovat své údaje ve smlouvě, například kontaktní adresu nebo číslo účtu?

Změny ve smlouvě na plyn i elektřinu

  • za změny je považována jakákoliv změna identifikačních a kontaktních údajů na smlouvě, která se váže k danému zakazníkovi
  • kontaktujte nás neprodleně poté, co ke změně došlo - v případě, že změna není nahlášena včas, mohlo by například docházet k tomu, že faktury budou zasílány na špatnou adresu

Jak můžete provést změny

  • online pomocí bezplatné aplikace innogy24
  • telefonicky na naší NONSTOP zákaznické lince innogy zdarma 800 11 33 55
  • e-mailem - zasláním vyplněného formuláře na adresu info@innogy.cz
  • pro zemní plyn i elektřinu využijete formulář "záznam o podání požadavku" písemně (zasláním výše uvedeného formuláře) na adresu:

innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava