Ceny pro kategorii Střední a Velkoodběratel

  Zemní plyn
  Elektřina

Vážení zákazníci,
společnost innogy Energie, s.r.o. oznamuje, že v současné době není v platnosti žádný ceník zpoplatněných služeb stanovený ve článku 4, odst. 4.5 obchodních podmínek dodávky plynu zákazníkovi pro odběrná místa nad 630 000 kWh/rok včetně a pro odběrná místa do 630 000 kWh/rok, jejichž platnost a účinnost nastala ode dne 1. 2. 2015, a které jsou nedílnou přílohou uzavřené smlouvy o dodávce / sdružených službách dodávky plynu.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 ze dne 25. listopadu 2016, o regulovaných cenách souvisejicích s dodávkou plynu, upravuje některé regulované složky ceny a jeho znění je pro nás závazné. 

V případě dotazů k cenám zemního plynu kontaktujte, prosím, svého manažera prodeje.