Cenový vzorec

Využijte možnosti indexace ceny zemního plynu na některé strategické suroviny.

  • Nechte si cenu komodity navázat na veřejně dostupné ceny ropných produktů a černého uhlí.
  • Rozložte rizika spojená s nákupem zemního plynu.
  • Kombinujte tento způsob cenového určení s ostatními produkty.
  • Využijte možnosti platby v různých měnách.

Kontaktuje naše odborníky na energetické trhy  – poradíme vám s volbou vhodné strategie.