Postupný nákup & innogy Price Manager

Postupný nákup je určen zákazníkům, kteří si chtějí svého dodavatele energií vybrat dopředu a následně si, i za pomoci informací od dodavatele, počkají na ten správný okamžik nákupu a tímto minimalizují své náklady spojené s dodávkami zemního plynu a elektřiny.
Chcete-li více informací, kontaktujte, prosím, svého manažera prodeje.
  Zemní plyn
  Elektřina

Víte, že?

  • Cena jakéhokoliv produktu na dodávku zemního plynu je určena aktuální situací na energetickém trhu?
  • Správné načasování nákupu je naprosto klíčové k optimalizaci nákladů, protože komodita nakupovaná na trhu tvoří i více než 97 % obchodní složky ceny zemního plynu?
  • Většina velkoodběratelů a velké množství středních a malých odběratelů k nákupu zemního plynu využívá produkt Postupný nákup?

K minimalizaci nákladů dnes většina zákazníků využívá diverzifikace nákupu ve formě více libovolně velkých nákupních kroků, a to mnohdy včetně zapojení krátkodobých produktů (kvartálů či měsíců) a stále častěji také spotového (denního) trhu.

Zákazníci s tímto produktem dosahují při nákupu komodity časové a finanční úspory, a to i díky nákupnímu poradenství, které innogy poskytuje.

innogy od roku 2012 poskytuje jako benefit k produktu Postupný nákup již několika stovkám svých zákazníků nejen na českém trhu unikátní innogy Price Manager, jehož prostřednictvím zákazníci optimalizují náklady k nákupu zemního plynu ve správný okamžik, online a jednoduše doslova na pár kliknutí myší ...