Představte si, že ...
… kdykoli doma rozsvítíte, zapnete rychlovarnou konvici nebo ‍kávovar či ‍jakýkoliv spotřebič, 
bude ‍k ‍vám proudit 100% ‍zelená elektřina. Její ‍produkce je ‍šetrná k ‍přírodě 
a ‍její použití v ‍domácnosti napomáhá zlepšení životního prostředí.

Uzavřete novou smlouvu nebo dodatek na produkt Optimal

 • Získáte 100% zelenou elektřinu

 • Držíme slovo a dodržujeme smlouvy

 • Zajistíte ‍si dvojí pokles ceny v ‍období trvání ‍smlouvy

Přesvědčte se, jak je to jednoduché

volejte bezplatnou linku 800 ‍11 ‍33 ‍55

Otázky a odpovědi

 • V ceně za elektřinu už obnovitelné zdroje podporuji. Proč má smysl kupovat zelenou elektřinu?

  Poplatek na ‍podporu elektřiny z ‍obnovitelných zdrojů skutečně platí všichni zákazníci. Nákupem zelené elektřiny však podporujete nákup většího množství elektřiny z ‍obnovitelných zdrojů a ‍tím i ‍nárůst jejího podílu v ‍běžné elektřině. Díky tomu se ‍posunujeme směrem k ‍ekologičtější budoucnosti pro ‍všechny.

 • Můžu podpořit jen určitý typ obnovitelného zdroje?

  Z ‍celkové spotřeby elektřiny je ‍podíl obnovitelných zdrojů zatím jen ‍15 ‍%. Věříme, že v ‍budoucnu bude výběr konkrétního typu možný a ‍pokud o ‍to bude zájem, rádi vám to umožníme. Ale zatím nabízíme pouze mix obnovitelných zdrojů bez ‍možnosti výběru.

 • Jak se ke mně zelená elektřina dostane? Teče přece stejnými dráty jako běžná elektřina.

  K ‍odlišení zdroje slouží záruky původu a ‍také smluvní výkup elektřiny z ‍konkrétních obnovitelných zdrojů. To znamená, že ‍umíme zajistit, aby ‍zelená elektřina určená na ‍pokrytí vaší spotřeby nebyla spotřebována někým jiným.

 • Když budu odebírat jen "zelenou" elektřinu, dostanou ostatní zákazníci více té "špinavé"?

  V ‍celkovém objemu se ‍krátkodobě podíl elektřiny z ‍obnovitelných zdrojů nezmění, ale ‍díky většímu zájmu zákazníků o ‍čistou zelenou dodávku by ‍mělo dojít k ‍růstu zájmu investorů o ‍výstavbu nových zdrojů. Tím pádem bude zelená elektřina dostupná pro ‍více zákazníků.

 • Jaderná energie je lepší a také je ekologická. Nebo ne?

  Pokud odhlédneme od ‍rizik spojených s ‍jadernou energií, je ‍elektřina z ‍jaderné elektrárny skutečně uhlíkově bezemisní. Ale ‍vyhořelé palivo je ‍potřeba někam uskladnit, a ‍to ‍s ‍ohledem na ‍životnost elektrárny nebývá ve ‍srovnání s ‍obnovitelnými zdroji zohledňováno. Jedná se ale také o ‍velmi drahou elektřinu – mezi ‍konvekčními zdroji je elektřina z ‍jádra v ‍současné době druhá nejdražší (zdroj: Lazard – LCOE 2020).

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.