Trilobit Beroun

Ocenění Trilobit Beroun není postaveno na klasické rozdělení cen (za herecký výkon, režii, scénář, kameru atd.) jak je zvykem na Oskarech či Českém lvu. Ceny jsou udělovány za nejlepší umělecký počin za uplynulé období ve filmu a televizi. Ve výjimečném případě se ocenění udílí tvůrčím týmům. Jsou hodnocena díla hraná, dokumentární či animovaná. Mohou být oceněny ale i počiny, které sice jsou s AVD tvorbou spojeny, ale nemusí se týkat konkrétního díla.

Cena TRILOBIT BEROUN je udělována každoročně za díla či přínos v oboru audiovizuální tvorby. Porota může udělit maximálně tři ceny.

CENA VLADISLAVA VANČURY je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

CENA VÁCLAVA HAVLA je udělována od 25. ročníku Cen Trilobit Beroun za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti.

CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO je udělována od 25. ročníku Cen Trilobit Beroun za mimořádné literární dílo (scénář, adaptace literárního díla, nebo publikace) v oboru audiovizuální tvorby, nebo audiovizuální adaptaci literárního díla.

CENA POROTY. Porota může udělit maximálně tři tyto ceny, které jsou udělovány za nejlepší umělecký počin za uplynulé období ve filmu a audiovizi, jednotlivcům či tvůrčím týmům. Porota může udělit jednu ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY a jednu MIMOŘÁDNOU CENU POROTY. Zvláštní cenou poroty se stala již několikrát anticena pojmenována Zlatý citron.

CENA BEROUNSKÝ MEDVÍDEK je udělována audiovizuálnímu dílu, filmu, seriálu či pořadu, který je určen dětským divákům. O udělení této ceny rozhodují ti nejpovolanější, tedy samotní dětští diváci v podobě Dětské poroty. Dětská porota je složena ze sedmi dětí, které vybírají učitelé na základních a uměleckých školách v Berouně. Děti společně se pedagogem scházejí vždy jednou týdně, sledují audiovizuální díla nominovaná na cenu dětské poroty Berounský medvídek, diskutují o nich a následně jednotlivým filmům, pořadům či seriálům, po závěrečném promítání, přidělí jednotliví dětští porotci své body.

Více informací Trilobitu Beroun


nahoru