innogy Gas Storage

Základní údaje o společnosti

Více o společnosti naleznete na: innogy-gasstorage.cz

Hlavní informace o firmě

Název společnosti: innogy Gas Storage

Identifikační číslo (IČ): 27892077

Spisová značka: C 124711 vedená u Městského soudu v Praze

Datum zápisu: 1. května 2007

Sídlo společnosti: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10

Najdi na mapě

Hlavní předmět podnikání

  • Uskladňování plynu
  • Hornická činnost dle § 2 písm. a) až f) a činnost prováděná hornickým způsobem dle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  • Geologické práce