Podmínky pro zařazení do portfolia dodavatelů

Vážení zájemci o dodávku výstavby a projektových prací plynárenských zařízení, Gas Net, s.r.o. / GridServices, s.r.o. (dále jen "zadavatel") u vybraných komodit spolupracuje pouze s prekvalifikovanými dodavateli, u kterých se obchodní a technická způsobilost prověřuje v rámci prekvalifikace.

Zájemce, po ukončení prekvalifikačního procesu, získává označení "prekvalifikovaný dodavatel" pro danou kategorii zakázek.

Prekvalifikace pro výstavbu a projektových prací nových plynárenských zařízení a rekonstrukcí plynárenských zařízení:
V případě, že splňujete kvalifikační podmínky (viz níže), tak prosím vyplňte registrační formulář. Naši pracovníci Vám následně předají vstupní kódy do systému SLC (pokud nemáte), kde je nutné pro ověření Vaší kvalifikace vyplnit prekvalifikační dotazník (bude Vám zaslán), uložit požadované údaje a kopie dokladů.

Lhůta pro vyřízení žádosti o prekvalifikaci je zpravidla 6 měsíců ode dne předložení všech požadovaných dat/dokumentů. Předložením Žádosti o prekvalifikaci dodavatel souhlasí s tím, že zadavatel má právo žádat o vysvětlení nebo doplnění předložených dokladů a o součinnost při kontrole a to u dodavatele i u dalších osob (osoby vydávající, potvrzující referenční stavby) a to i v období zařazení dodavatele do portfolia prekvalifikovaných dodavatelů RWE. Současně dodavatel souhlasí s ověřením kvality výrobního závodu.

Dodavatel, který pro zadavatele nedokončil zakázku příslušné kategorie v posledních 2 letech od data podání žádosti o zařazení, splňující požadovaná kvalifikační kritéria, bude poptáván, na první tzv. zkušební zakázku pro příslušnou kategorii. V případě vyhovující kvality bude dodavateli přidělen status prekvalifikovaný dodavatel.

Dodavatel, který nedosáhl požadované kvality, nespolupracoval při prověřování uvedených skutečností, nepředložil požadované dokumenty nebo v nich uvedl nepravdivé nebo neúplné informace je vyřazen z procesu prekvalifikace. Požádat znovu o zařazení do prekvalifikace bude možné nejdříve po 1/2 roce od vyřazení.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.