Registrace partnerů výstavba

Určeno pouze pro oblast výstavby nových plynárenských zařízení a rekonstrukci plynárenských zařízení.

Prosím, seznamte se se základními podmínkami pro zařazení do portfolia dodavatelů v této oblasti.

Správa dodavatelských dat

Tato část je určena pouze pro schválené dodavatele výstavby, rekonstrukce, provozu a údržby plynárenských zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o. Pokud se chcete stát tímto schváleným dodavatelem, vyplňte formulář pro Registraci partnerů výše. V případě zájmu innogy o spolupráci s vámi budete kontaktováni zodpovědným zaměstnancem innogy.

Pro zjednodušení evidence dat o dodavatelích v této oblasti používáme aplikaci SLC . Aplikace umožňuje registrovaným dodavatelům s vhodnými kvalifikačními předpoklady vložit a aktualizovat přes webové rozhraní požadovaná data. Data zadaná prostřednictvím této aplikace (např. doklady opravňující k podnikání, odborné certifikáty, obchodní informace, apod.) jsou zpřístupněna kompetentním zástupcům jednotlivých společností innogy v ČR. Data nebudou přístupna nikomu jinému než zaměstnancům společností innogy. Poskytnutím dat nevzniká nárok na účast ve VŘ ani nárok na přidělení zakázky.

Přístup do aplikace kategorizace dodavatelů (SLC – aplikace pro správu dat schválených registrovaných dodavatelů) se vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.