Distribuce a výroba

Distribuce a výroba

Oblast distribuce je velice široká. Distribuční soustava tvořená plynovody a dalšími souvisejícími technickými zařízeními zahrnuje zejména činnosti jako jsou strategická správa plynárenského majetku a prodej kapacity (především uzavírání smluv o distribuci plynu, inkasu plateb a administraci dat v zákaznickém systému).

Do provozu distribuční soustavy spadá celková odpovědnost za provoz, údržbu a opravy plynárenských zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a také vytyčování plynárenských sítí pro širokou veřejnost. Oblast výroby se týká především výroby tepla, kterou zajišťují samostatné provozy.

Portfolio služeb:

  • Výstavba a rekonstrukce sítí
  • Veškeré činnosti v oblasti měření 
  • Výroba tepla 
  • Regulační záležitosti 
  • Technický produktový management 
  • Prodej kapacity 
  • Strategická správa distribuční soustavy 
  • Operativní správa distribuční soustavy 
  • Engineering a projektování 
  • Dokumentace sítí

Pracovní příležitosti v distribuci a výrobě.


nahoru