Skladování zemního plynu

Skladování zemního plynu

Oblast skladování zemního plynu zajišťuje uskladňování plynu v podzemních zásobnících za účelem sezónního vyrovnání výše spotřeby či ceny a dále také za účelem podpory mezinárodní přepravní flexibility a zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

Portfolio služeb:

  • Provoz a údržba skladovací soustavy
  • Investiční činnost
  • Prodej skladovací kapacity (Prodej, Řízení prodeje, Vývoj produktů)
  • Geologie, ložiskové inženýrství a Geochemie
  • Regulační záležitosti (Regulatory Affairs)

Pracovní příležitosti v rámci skladování zemního plynu.


nahoru