Strategie a servis, administrativa

Strategie a servis, administrativa

Tato oblast zodpovídá za stanovování strategických cílů se záměrem dlouhodobého rozvoje společnosti. Definuje hlavní body filozofie a politiky společnosti, vztahy se zaměstnanci a zájmovými skupinami, vymezuje základní kompetence a určuje také pozici společnosti na trhu.

Jedním z úkolů této oblasti je aktivní komunikace s médii a odbornou veřejností a dále také strategický přístup k náboru, výběru a rozvoji zaměstnanců. Oblast administrativy zahrnuje především kancelářské činnosti, předávání informací, statistik apod.

Portfolio služeb:

  • PR & komunikace
  • Lidské zdroje
  • Health & Safety Environment
  • Interní audit
  • Administrativa

Pracovní příležitosti ve strategii, servisu a administrativě.


nahoru