REMIT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) ukládá jednotlivým subjektům provádějícím transakce na tomto trhu (účastníci trhu) povinnost zajistit účinné a včasné zveřejnění „inside informací“, a to s platností od 28. prosince 2011.

Tato stránka slouží společnostem innogy v České republice k poskytování důvěrných informací, které se týkají velkoobchodních energetických produktů a mohou mít významný vliv na jejich tržní cenu a nebyly dosud nikde zveřejněny.

V případě zájmu o další informace zveřejněné skupinou RWE pokračujte ZDE.


nahoru