5. května 2016
Činnost dobrovolných hasičů bude oceněna již pošesté, letos rekordní částkou jednoho a tři čtvrtě milionu korun

Dnes začalo přihlašování do šestého ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2016. Každý rok jsou takto oceňovány a za svoji záslužnou činnost odměňovány jednotky a sbory dobrovolných hasičů za profesionálně provedené zásahy nebo preventivní činnost a práci s mládeží. Finalisté vedle ocenění obdrží také finanční a věcné ceny na podporu jejich hasičské činnosti. Přihlašování končí 15. července.

Šestý ročník zahajuje další etapu a přináší několik příjemných a pozitivních novinek. Díky podpoře partnerů ankety je celková výše finančních darů navýšena o rovných 500 000 korun. Celkově tak finalisté na prvních až třetích místech obdrží 1 750 000 Kč. Dále obdrží věcné ceny v minimální hodnotě 600 000 Kč. Nově budou moci jednotky a sbory do ankety nominovat či přihlásit i třetí strany. V případě jednotek to budou zástupci jejich zřizovatele a u sborů zástupci jejich krajských organizací. „Cílem změny je pomoci těm, kteří si to za svoji činnost zaslouží, ale nepovažují ji za nijak výjimečnou“, řekl brig. gen. Miloš Svoboda, předseda odborné poroty Ankety a náměstek GŘ HZS ČR.

Cílem ankety nadále zůstává prezentace činnosti dobrovolných hasičů veřejnosti, která si jejich přítomnost a neocenitelný přínos uvědomuje často až v okamžiku, kdy ji oni sami nebo jejich blízcí potřebují. „Ve spolupráci s hasiči a jejich podpoře stále spatřujeme naplnění naší společenské odpovědnosti i logické naplnění našich úkolů při zajišťování bezpečných a spolehlivých dodávek zemního plynu,“ řekl zástupce generálního partnera ankety Pavel Káčer, jednatel RWE Distribuční služby a člen odborné poroty.

Anketa má dvě kategorie. První je určena pro JSDHO (jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí)  a druhá pro SDH (sbory dobrovolných hasičů) nebo HS (hasičské sbory). Území České republiky je rozděleno do pěti srovnatelných oblastí. Celkem tak bude v závěru roku oceněno 15 JSDHO a 15 SDH nebo HS. Posuzovaným obdobím zásahu nebo činnosti je 1. července 2015 až 30. června 2016.

"Partnerství v anketě navazuje na naši dlouhodobou podporu hasičských sborů, ať již dobrovolných či profesionálních. Ocenění těch nejlépe provedených zásahů a nápaditost při provádění preventivní činnosti a práci s mládeží vnímáme stále více jako správnou věc, která je přínosem pro celou naši společnost.," řekl zástupce hlavního partnera Radek Benčík, jednatel NET4GAS a člen odborné poroty.

Partneři, záštity a propagace
Základním prvkem ankety jsou její partneři, bez nich by ocenění, které anketa přináší, bylo možné realizovat v takovém rozsahu a na této odborné úrovni jen stěží. Díky nim lze v roce 2016 poskytnout účelově vázaný finanční dar na pořízení nového hasičského vybavení v celkové hodnotě 1 750 000 Kč, třicet profesionálních vysílaček Hytera, zásahové systémy GINA a nově také ruční zásahovou techniku značky STIHL. Hlavní cenou zůstává skleněná hasičská přilba ve skutečné velikosti.

Přihlášení i hlasování snadno a rychle na webu ankety
Veškerá administrace je řešena osvědčenou elektronickou formou prostřednictvím věcně definované a strukturované přihlášky. Obdobně je řešena druhá fáze ankety, kterou je již zmíněné hlasování. Vše tak až do samotného vyhlášení výsledků a předání ocenění probíhá prostřednictvím webového portálu www.adhr.cz, kde jsou zveřejněna také pravidla ankety a aktuální informace.

Roadshow po krajích České republiky
Všechny kraje budou navštěvovány prostřednictvím prezentační road show ankety od května do srpna. Oproti předchozím ročníkům bude navštíveno dvakrát více míst. Na základě dohody o vzájemné spolupráci se na průběhu ankety podílí tři sdružení dobrovolných hasičů: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota. Zájemci mohou na e-mail prezident@sf-dhr.cz posílat typy a náměty akcí, které doporučují navštívit.

Jiří Bezděk
prezident spolku
M: 606 644 732
E:
prezident@sf-dhr.cz
W: www.adhr.cz


nahoru