3. května 2018
Distribuční síť, žádost o připojení nebo vytyčení?

Hledáte více informací o distribučních sítích, způsobu podání žádosti o připojení nebo vytyčení? Nebo potřebujete více informací z oblasti provozu a údržby plynárenských zařízení?

Vše potřebné najdete na webech jednotlivých společností GridServices a GasNet, členech innogy.

existence sítí,vyjádření,žádost o připojení,sítě,vyjádření k existenci sítí,vytyčení,žádost,vytýčení,stanovisko,distribuce,vyjádření k sítím,noční proud,vyjádření o existenci sítí,žádost o připojení k distribuční soustavě,žádost o vyjádření,přípojka,poruchy,nízký tarif,připojení,vytyčení sítí,žádost o stanovisko,smlouva o připojení,vyjádření k existenci,vytýčení sítí,existence siti,vyjádření o existenci,hdo,bezpečnostní list,žádost o vydání stanoviska,Žádost o připojení,k distribuční soustavě,vyjádření ke stavbě,revize,gasnet,porucha,odstávka,dokumentace sítí,EXISTENCE SÍTÍ,Noční proud,odstoupení,inženýrské sítě,Poruchy,souhlas vlastníka,výhřevnost,vyjádření existence sítí,vyjádření sítí,existence sítě,plynová přípojka,servis,výměna plynoměru,žádost o existenci sítí,sdělení o existenci sítí,vyjádření k projektové dokumentaci,existenci sítí,připojení k distribuční soustavě

GasNet

Společnost GasNet, s.r.o., je efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu. Z pohodlí domova můžete snadno komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy pomocí bezplatných aplikací Distribuce plynu online a Online servis PDS na www.gasnet.cz.

V současné době aplikace nabízejí zákazníkům

Distribuce plynu online

 •  Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost (MO/DOM)
 • Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie velkoodběratel a střední odběratel (VO/SO)
 • Elektronickou žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro neplynárenské stavby
 • Elektronickou žádost o prověření volné kapacity
 • Elektronickou žádost o vektorová data

Online servis PDS

 • Přístup k datům odběrných míst, pro která mají uzavřenou smlouvu o distribuci
 • Přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst
 • Zadávání samoodečtů
 • Podávání žádostí a reklamací

GridServices

Hlavním posláním společnosti GridServices, s.r.o., je zajištění efektivního provozu plynárenských sítí v innogy CZ, spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům, vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení, ochrana zdraví, osob a majetku a ochrana životního prostředí.

V souvislosti se změnou názvu společností skupiny innogy (dříve RWE) dostala nové jméno i společnost GridServices (dříve RWE Distribuční služby). I přes odlišnou vizuální podobu zůstává GridServices i nadále členem skupiny innogy.

Na webu www.gridservices.cz můžete snadno

 • Požádat o vytyčení a kontrolu křížení plynárenských zařízení, které poskytuje innogy zdarma na základě zmocnění jménem provozovatele distribuční soustavy
 • Rychle sjednat termín návštěvy pro pravidelnou údržbu a servis plynových kotlů a ohřívačů vlastním servisním týmem
 • V přehledné online aplikaci najít kontakty podle druhů činností a lokalit.
 • Pomoci voláním na POHOTOVOSTNÍ LINKU 1239, která na telefonním čísle 1239 nepřetržitě 24 hodin denně přijímá hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního plynu.
 • Zjistit potřebné informace o odorizačním a dávkovacím systému ODETTA

nahoru