3. května 2018
Distribuční síť, žádost o připojení nebo vytyčení?

Hledáte více informací o distribučních sítích, způsobu podání žádosti o připojení nebo vytyčení? Nebo potřebujete více informací z oblasti provozu a údržby plynárenských zařízení?

Vše potřebné najdete na webech jednotlivých společností GridServices a GasNet, členech innogy.

GasNet

Společnost GasNet, s.r.o., je efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu. Z pohodlí domova můžete snadno komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy pomocí bezplatných aplikací Distribuce plynu online a Online servis PDS na www.gasnet.cz.

V současné době aplikace nabízejí zákazníkům

Distribuce plynu online

 • Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost (MO/DOM)
 • Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie velkoodběratel a střední odběratel (VO/SO)
 • Elektronickou žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro neplynárenské stavby
 • Elektronickou žádost o prověření volné kapacity
 • Elektronickou žádost o vektorová data

Online servis PDS

 • Přístup k datům odběrných míst, pro která mají uzavřenou smlouvu o distribuci
 • Přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst
 • Zadávání samoodečtů
 • Podávání žádostí a reklamací

GridServices

Hlavním posláním společnosti GridServices, s.r.o., je zajištění efektivního provozu plynárenských sítí v innogy CZ, spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům, vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení, ochrana zdraví, osob a majetku a ochrana životního prostředí.

V souvislosti se změnou názvu společností skupiny innogy (dříve RWE) dostala nové jméno i společnost GridServices (dříve RWE Distribuční služby). I přes odlišnou vizuální podobu zůstává GridServices i nadále členem skupiny innogy.

Na webu www.gridservices.cz můžete snadno:

 • Požádat o vytyčení a kontrolu křížení plynárenských zařízení, které poskytuje innogy zdarma na základě zmocnění jménem provozovatele distribuční soustavy
 • Rychle sjednat termín návštěvy pro pravidelnou údržbu a servis plynových kotlů a ohřívačů vlastním servisním týmem
 • V přehledné online aplikaci najít kontakty podle druhů činností a lokalit
 • Pomoci voláním na POHOTOVOSTNÍ LINKU 1239, která na telefonním čísle 1239 nepřetržitě 24 hodin denně přijímá hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního plynu
 • Zjistit potřebné informace o odorizačním a dávkovacím systému ODETTA

Na výše uvedených webech GridServices a GasNet hledejte i následující klíčová slova:

existence sítí, vyjádření, žádost o připojení, sítě, vyjádření k existenci sítí, vytyčení, žádost, vytýčení, stanovisko, distribuce, vyjádření k sítím, vyjádření o existenci sítí, žádost o připojení k distribuční soustavě, žádost o vyjádření, přípojka, poruchy, připojení, vytyčení sítí, žádost o stanovisko, smlouva o připojení, vyjádření k existenci, vytýčení sítí, existence siti, vyjádření o existenci, bezpečnostní list, žádost o vydání stanoviska, žádost o připojení k distribuční soustavě, vyjádření ke stavbě, revize, gasnet, porucha, odstávka, dokumentace sítí, existence sítí, odstoupení, inženýrské sítě, poruchy, souhlas vlastníka, výhřevnost, vyjádření existence sítí, vyjádření sítí, existence sítě, plynová přípojka, servis, výměna plynoměru, žádost o existenci sítí, sdělení o existenci sítí, vyjádření k projektové dokumentaci, existenci sítí, připojení k distribuční soustavě apod.


nahoru