27. července 2018
GasNet se soustředí na podporu seniorů
  • Za 10 let už věnovala více než 25 milionů korun

Polohovací lůžka, antidekubitní a zdravotní matrace a hygienické pomůcky – to jsou nejčastější položky nákupů pořizovaných z finančních darů pro domovy seniorů, hospice a další zdravotní a sociální zařízení. Takové zjištění vyplynulo z průzkumu společnosti GasNet ze skupiny innogy. Největší distributor zemního plynu v tuzemsku od svého vzniku v roce 2007 již poskytl neziskovým organizacím dary v hodnotě přes 25 milionů korun.

„Pro řadu institucí pečujících o seniory může mít zásadní význam finanční podpora už v řádu desítek tisíc. Umožní například častější výměnu zdravotních matrací, které jsou pro ležící pacienty doslova životně důležité,“ vysvětluje COO GasNet Dušan Malý a dodává:  „Dobročinné aktivity naší společnosti jsou cíleně zaměřeny zejména na pomoc hendikepovaným občanům, dětem, seniorům a rovněž na rozvoj vzdělanosti a zvyšování kvality nemocniční péče.“

Společnost GasNet na činnost zdravotnických a sociálních zařízení letos věnovala již téměř sedm set tisíc korun a celková částka připravená na tento rok činí 1, 75 milionu korun. Jednou z podporovaných organizací je Hospic Sv. Jiří v Chebu, který zajišťuje lékařskou péči v rodině nemocného, a na nákup zdravotnických potřeb letos obdržel bezmála 70 tisíc korun.

„Kapacitně jsme schopni zvládnout péči o patnáct pacientů současně, průměrná doba naší péče se pohybuje kolem třiceti dní, takže potřeba zdravotnického materiálu je poměrně značná,“ přibližuje situaci ředitelka Hospice Sv. Jiří, Dis. Alena Votavová.

Dalšími podporovanými institucemi jsou například Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích, Domov důchodců v Bystřanech, Charita Jihlava nebo dětské domovy Nechanice, Strážnice či Police nad Metují. GasNet patří k nejvýznamnějším partnerům a dárcům v České republice. Kromě systematického poskytování přímých finančních příspěvků konkrétním organizacím podporuje rovněž své aktivní zaměstnance, kteří se ve volném čase dobrovolně angažují v pomoci potřebným.

Pavel Zajíc
tiskový mluvčí GasNet
T 724 811 235
E pavel.zajic@innogy.com

 


nahoru