28. února 2017
innogy hledá a podporuje aktivní lidi
  • innogy již 10 let přispívá na dobrovolné aktivity svých zaměstnanců 
  • Program Companius podpořil jednotlivé projekty téměř 21 miliony Kč

Pomáhat druhým ve svém volném čase není v našich zeměpisných šířkách samozřejmostí. I proto se snaží innogy právě takové mimopracovní aktivity svých zaměstnanců podporovat. Už deset let financuje program Companius. Od roku 2008 energetická skupina přispěla více než dvaceti miliony korun na sportovní, kulturní, vzdělávací či ekologické aktivity, kterým se její zaměstnanci sami ve volném čase věnují.    

„Podporujeme naše zaměstnance, kteří se zapojují do dobrovolné činnosti. Působí například jako trenéři ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, vedoucí v turistických a dalších kroužcích, vychovatelé nebo třeba dobrovolní hasiči,“ uvedl Thomas Merker, finanční ředitel innogy v ČR, a dodal: „Vloni obdrželi naši zaměstnanci z programu Companius 1,7 milionu korun, které vložili do 77 organizací. Za celou dobu jeho trvání jsme přijali už 1065 žádostí a téměř všechny z nich naši podporu obdržely.“

Projekty přihlašují sami zaměstnanci. Každá podaná žádost je předložena komisi, která ji posuzuje podle nastavených kritérií. Příspěvky se pohybují v rozmezí 10 tisíc až 50 tisíc korun a pomáhají organizacím, jež se zabývají například ochranou přírody nebo připravují programy pro děti, hendikepované osoby či seniory.

„V innogy nám jde o spokojené a motivované zaměstnance, kteří dokážou skloubit pracovní povinnosti se svými zálibami a koníčky z oblasti dobrovolnictví. Pro řadu z nich je tato podpora důležitým benefitem, který jim pomáhá úspěšně realizovat všeobecně prospěšné aktivity v jejich volném čase. A právě program Companius jejich snahy pomáhá naplňovat,“ sdělila Erika Vorlová, personální ředitelka innogy v ČR.

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že převažují podpořené projekty, které se týkají oblasti sportu. Zbytek připadá na sociální, kulturní a další aktivity. Nejvíce žádostí podávají zaměstnanci innogy z Jihomoravského, Ústeckého či Plzeňského kraje, pozadu nezůstává ani hlavní město Praha.

Není výjimkou, že některé projekty obdržely podporu opakovaně. Namátkou lze zmínit občanské sdružení Festina Lente z Ledců u Plzně, které každoročně pořádá letní putování vozíčkářů po krásách České republiky. Pražské mateřské centrum Klubíčko v roce 2016 oslavilo 20 let trvání a je místem pro setkávání rodičů s dětmi do šesti let. Sdružení dobrovolných hasičů z Mikulovic, jemuž průběžně narůstá členská základna, získané finance používá na další rozvoj požárního sportu v obci.

Zaměstnanci innogy v loňském roce také aktivně pomáhali jako pořadatelé při různých akcích. Angažovali se například na florbalovém turnaji Sportovního klubu vozíčkářů v Praze nebo na Seniorské míli. V rámci Vánočního setkání seniorů při projížďce Prahou pak asistovali jako doprovod.

„Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti. Život každého z nás je závislý na jednáních ostatních. Právě v dobrovolnictví se skrývá základ zdravé společnosti. Dobrovolnictví dokáže lidi spojovat a dává jim pocítit radost ze vzájemné pomoci a potřebnosti,“ doplnil Michal Čančík, ředitel organizace HESTIA - Centra pro dobrovolnictví, které se již 20 let snaží šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví v ČR.                  

Podpora z programu Companius za rok 2016

 Kultura

 850 00 Kč

 Sociální účely 

 325 000 Kč

 Sport

 867 000 Kč

 Životní prostředí, ekologie

 105 000 Kč

 Celkem

 1 700 000 Kč

 


Martin Chalupský
tiskový mluvčí innogy v ČR
T 267 974 464
martin.chalupsky@innogy.com


nahoru