21. září 2017
innogy oznámila strategii „4P“: společnost položila základ pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti
  • Prioritu má pozice (na trhu), pracovní výkonnost, portfolio
  • Čtvrté „p“ spočívá ve strategickém partnerství
  • Snahy o dosažení nejlepších 3 pozic na všech relevantních trzích do roku 2025
  • Investice do roku 2019 ve výši až 1,2 miliardy EUR na růstových trzích eMobility, fotovoltaiky a sítí optických vláken
  • Klíčovými faktory pro zvýšení ziskovosti jsou aktivní politika portfolia a nákladová strategie

Představenstvo innogy definovalo v rámci zpřesněné firemní strategie společnosti cílový obraz pro rok 2025. Jako prioritní byly stanoveny oblasti pozice na trhu, pracovní výkonnosti a portfolia, s cílem být do roku 2025 na všech trzích, kde společnost působí, mezi třemi předními poskytovateli na trhu (pozice) a mezi společnostmi s nejvyšší ziskovostí v našem oboru (pracovní výkonnost). Při dosažení tohoto cíle neexistuje žádné tabu, pokud jde o stávající obchodní aktivity (portfolio). Navíc jsou všechny činnosti zaměřeny na řešení budoucího energetického systému. Proto bude innogy usilovat o přístup založený na partnerství. innogy se stane nebo zůstane energetickým partnerem číslo jedna pro zákazníky, obce i firemní a finanční partnery (partnerství).

Domovským regionem společnosti zůstane i nadále Evropa, společnost se však bude snažit dosáhnout růstu prostřednictvím investic jak v Evropě, tak v Severní Americe. Dozorčí rada na svém dnešním zasedání vzala tuto zpřesněnou strategii konsenzuálně na vědomí.

„Naše IPO vytvořilo pevný základ, díky němuž můžeme těžit z budoucího růstu na energetických trzích,“ řekl Peter Terium, CEO innogy. „Upřesnění naší strategie nám umožňuje plně využít našeho prudkého startu a zároveň dlouhodobě zajišťovat naši konkurenceschopnost. Chcete-li uspět ve světě energetiky zítřka, potřebujete kromě příslušných znalostí i dokázat využít úspor z rozsahu a ziskovosti. S našimi čtyřmi klíčovými hesly - pozice, pracovní výkon, portfolio a partnerství - jsme zacílili právě na tyto kritické faktory úspěchu.“

Získání podílu na trhu ve stávajících oblastech podnikání
Za účelem získání pozice mezi prvními třemi hráči na všech trzích, které jsou pro nás důležité, musí innogy zajistit svůj růst jako takový, ale také prosazovat aktivní politiku v oblasti portfolia. Proto se společnost v rámci svých stávajících obchodních aktivit snaží růst přinejmenším tak rychle, jako celý trh, a v ideálním případě získávat další podíly na trhu. Kromě toho chce innogy vybudovat silnou tržní pozici ve třech důležitých oblastech růstu: eMobilita, fotovoltaika a sítě optických vláken (FTTx). Pro rozvoj těchto růstových trhů a nejdůležitější inovace v oblasti průmyslu jsou do roku 2019 plánovány investice až do výše 1,2 miliardy EUR.

Ve oblasti eMobility innogy v současné době provozuje přibližně 5 800 nabíjecích míst ve více než 20 zemích. Jakožto poskytovatel kompletní škály služeb nabízí celou řadu služeb – od plánování, výstavby, provozu a údržby nabíjecích míst až po služby fakturace. Společnost navíc hrála významnou roli jakožto spoluzakladatel systému „kombinovaného nabíjení“, což je mezinárodní standard pro nabíjení elektrických vozidel. innogy vidí příležitost, jak vytvořit globálního standard, a tedy globální platformy, a zároveň se stát vedoucím poskytovatelem řešení eMobility v Evropě a v USA.

Pokud jde o oblast fotovoltaiky, díky své společnosti Belectric holding má innogy ve svém porfoliu jednu z předních společností působících v oblasti výstavby velkých solárních elektráren. Deklarovaným cílem v této oblasti je vybudovat silnou tržní pozici v Evropě, Severní Americe a ve vybraných nových ekonomikách na stále velmi roztříštěném trhu s fotovoltaickými elektrárnami budovanými na zelené louce.

V sektoru sítí optických vláken, kde má Německo značné rezervy, se innogy snaží ještě výrazně zvýšit tempo expanze. Kromě toho innogy zvažuje i projekty v zahraničí. Jako dodavatel energie s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti infrastruktury a s mnoha partnery na obecní úrovni je společnost prakticky předurčena k vedoucí úloze v rozšíření optických datových linek.

Musíme být mezi nejlepšími
Kromě těchto iniciativ zaměřených na ekologický růst bude innogy také posilovat své portfolio prostřednictvím akvizic a prodeje. Společnost se bude zbavovat činností, v nichž nemá vedoucí úlohu z hlediska pozice na trhu (pozice) a ziskovosti (pracovní výkonnost), nebo kde vůdčího postavení nelze dosáhnout. innogy bude recyklovat kapitál pro investice do trhů a společností, kde se může zařadit mezi přední tři hráče a kde může dosáhnout vysoké úrovně příjmů. Tato aktivní politika v oblasti portfolia také zajistí, že společnost bude stále více spolupracovat se strategickými partnery a s finančními investory.

„V dlouhodobém horizontu již nebude pozitivní výsledek hospodaření v našem obchodním segmentu dostatečný. Chceme-li si jako společnost uchovat životaschopnost i do budoucna, budeme muset být mezi nejlepšími,“ řekl Peter Terium. „Naším cílem musí být zařadit se mezi lídry na trhu, pokud jde jak o velikost, tak i co do ziskovosti. Proto už od nynějška není žádná myšlenka tabu.“

Vedle aktivní politiky v oblasti portfolia se innogy zaměřuje zejména na nákladovou strategii, aby na udržitelném základě zlepšovala ziskovost a celkovou výkonnost společnosti. Společnost vyjádřila svůj cíl stát se nejlepší ve své třídě na všech provozních úrovních; proto bude ve všech segmentech nastavena kultura s mnohem důraznějším zaměřením na výkon.


Martin Chalupský
tiskový mluvčí innogy v ČR
T 267 974 464
martin.chalupsky@innogy.com


nahoru