17. července 2017
Lukáš Roubíček ve vedení společnosti innogy Zákaznické služby

Novým jednatelem společnosti innogy Zákaznické služby, která patří do skupiny firem innogy v České republice, se stane od 1. srpna letošního roku Lukáš Roubíček. Obsadí pozici COO (Chief Operations Officer). Společnost innogy Zákaznické služby bude řídit společně s Lumírem Nováčkem, CEO.

Dosavadní jednatelka Jitka Adámková bude v profesní kariéře pokračovat v centrále innogy SE v německém Essenu. Lukáš Roubíček bude v rámci své nové pozice zodpovědný zákaznický servis innogy, konkrétně za řízení call centra a zákaznických kanceláří. 

Ing. Lukáš Roubíček, PhD. je absolventem Vysoké školy Báňské, Technické univerzity Ostrava. Již od roku 2002 působí v různých řídících a manažerských funkcích ve společnostech innogy a před tím skupině RWE. V současné době je jednatelem a CFO innogy Energo.

„Nová manažerská pozice je pro mě velkou výzvou. Jsem si jasně vědom, že právě kvalita zákaznického servisu je naší obrovskou konkurenční výhodou na energetickém trhu. V posledních letech jsme udělali ve prospěch našich zákazníků a péče o ně velký kus práce. Máme velmi kvalitní tým zaměstnanců, kteří v rámci zákaznického servisu odvádějí opravdu skvělou práci. Chci navázat na to nejlepší a rozvíjet kvalitu servisu dále, dle potřeb našich zákazníků,“ uvedl po svém jmenování Lukáš Roubíček.


Martin Chalupský
tiskový mluvčí innogy v ČR
T 267 974 464
martin.chalupsky@innogy.com


nahoru