29. prosince 2017
Oznámení - innogy má nové číslo bankovního účtu

innogy Energie ve spolupráci s významnými bankami zřídila pro své zákazníky nový účet pro platby záloh a faktur. Nový účet má číslo 66443322 a toto číslo je stejné pro Československou obchodní banku, Českou spořitelnu i Komerční banku. Zákazník tak má nyní jednodušší výběr a pro platbu může zvolit banku, která mu nejvíce vyhovuje.

innogy má nové číslo účtu 66443322/ 0100; 0300; 0800

Aby byl přechod na nové bankovní spojení pro zákazníky co nejpohodlnější, běžnou změnu trvalých příkazů a inkasních souhlasů ve prospěch innogy, které mají zákazníci innogy u výše jmenovaných bank, provedou jednotlivé banky automaticky v průběhu roku 2018. Zákazník nemusí nic řešit. Změna bude provedena tak, aby budoucí platby probíhaly pouze v rámci domovské banky zákazníka.

V případě, že z nějakého důvodu nepůjde provést tuto změnu automaticky bez zapojení zákazníka, innogy bude v průběhu roku 2018 takové zákazníky postupně kontaktovat, a změnu čísla účtu provede až následně za přímé součinnosti těchto zákazníků.

Zákazníci, kteří dosud nemají účet u některé z výše uvedených bank a platí příkazem k úhradě, mohou začít využívat tento nový účet okamžitě.
Pokud ale mají souhlas k inkasu a platby si inkasuje innogy, je nutné, aby vyčkali na oslovení ze strany innogy. Změnu čísla účtu v souhlasu pro inkaso v jejich bance je nutné koordinovat a načasovat na stejný měsíc se změnou účtu, v jehož prospěch bude innogy nově inkaso provádět.


nahoru