24. května 2018
Oznámení změny Obchodních podmínek v důsledku legislativních změn

Držitel licence pro obchod s elektřinou innogy Energie, s.r.o. (dříve RWE Energie, s.r.o.), Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 49903209, DIČ: CZ49903209, zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn.: C 220583 (dále jen „innogy”) tímto oznamuje následující změnu Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky elektřiny účinných od 1. 12. 2011,  Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky zemního plynu účinných od 1. 11. 2011, Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky elektřiny č. 04/2014 účinných od 23. 4. 2014,  Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky plynu č. 04/2014 účinných od 23. 4. 2014, Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky elektřiny č. 07/2017 účinných od 1. 7. 2017 a Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky plynu č. 07/2017 účinných od 1. 7. 2017 související s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů účinným ke dni 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“), které je nutno aplikovat i na právní vztahy vzniklé pře  tímto datem.

Podle ustanovení §11a odst. 5 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o změnu v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem, a tedy taková změna nezakládá právo zákazníka na odstoupení od Smlouvy.

Tato změna je platná a účinná od 25. 5. 2018.

Úplné znění je k dispozici na kterémkoli kontaktním místě innogy nebo na webu innogy.cz.


nahoru