21. února 2017
Zájem o zemní plyn roste, ubylo mrtvých přípojek
  • Díky nově připojeným plynovým kotlům do sítě GasNet
    se snížil objem vypouštěného prachu do ovzduší až o 282 tun
  • Kotlíkové dotace plní svůj účel, innogy eviduje stovky nových zájemců o přechod na zemní plyn

Kotlíkové dotace a pokles cen povzbudily zájem o zemní plyn. V distribuční síti společnosti GasNet se v loňském roce snížil počet neaktivních přípojek o 941. V přepočtu na objem vypouštěného prachu se díky tomu do ovzduší vypustilo až o 282 tun prachu méně.

„K úbytku mrtvých přípojek dochází po několika letech naší snahy o propagaci nízkoemisních kotlů a vytápění. Jednoznačně jde o pozitivní signál, že kotlíkové dotace mají svůj efekt. Je zřejmé, že celková dotace na kotel a související úpravy jsou pro domácnosti velkou příležitostí,“ uvedl Jan Valenta, předseda jednatelů společnosti GasNet.

Právě letošní zima a časté smogové situace opět ukázaly na to, jak široký hospodářský, ekologický a celospolečenský rozměr má podpora oživování mrtvých přípojek. Z pohledu domácností má přitom zemní plyn oproti všem ostatním konkurenčním palivům a způsobům vytápění tu výhodu, že je téměř všude dostupný a přechod na jeho užití je rychlý, jednoduchý a laciný.

Počet mrtvých přípojek začal klesat v loňském roce právě v souvislosti s kotlíkovými dotacemi. Je to pozitivní změna, protože distributor GasNet ve své síti eviduje celkem 324 tisíc neaktivních přípojek.

Jiří Horák z Vysoké školy báňské odhaduje, že každý starý kotel na tuhá paliva ročně vypustí do ovzduší přibližně 50 až 300 kg prachu. Podle odhadů Ministerstva životního prostředí ČR je v domácnostech po celé České republice přes 350 tisíc zastaralých uhelných kotlů, které bude potřeba vyměnit. V loňském roce si plynový kondenzační kotel s využitím dotací nově pořídilo okolo 3500 domácností.

„Jen náš zákaznický servis každý měsíc registruje 200 nových zájemců o využití komplexní nabídky na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za nový plynový. Do budoucna očekáváme výrazný trend omezování kotlů na tuhá paliva u tisíců domácností. Už dnes máme uzavřené smlouvy na komplexní řešení výměny kotle s lidmi, kteří teprve budou žádat o dotaci v druhé výzvě,“ doplnil J. Valenta.

Společnost GasNet je součástí energetické skupiny innogy. Provozuje distribuční plynárenskou síť na celém území České republiky s výjimkou Prahy a Jihočeského kraje. Celkově jde o téměř 64 tisíc kilometrů plynovodů a 2,3 milionu odběrných míst.

 

Martin Chalupský
tiskový mluvčí innogy v ČR
T 267 974 464
martin.chalupsky@innogy.com


nahoru