Reklamace odečtu ve vyúčtování

Kvůli ochraně před šířením koronaviru provozovatelé distribučních soustav omezili odečty elektroměrů/plynoměrů ve vnitřních prostorách a ‍stavy pro ‍vyúčtování počítají podle předchozí spotřeby.
Liší-li se stav ve ‍vaší faktuře (strana 3: údaj konečný stav měřidla ‍v ‍MWh - pro ‍elektřinu / konečný stav měřidla v ‍m3 - pro ‍plyn) výrazně od ‍skutečnosti, vyplňte příslušný reklamační formulář.
Vaši reklamaci předáme distributorovi k ‍vyřízení.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.