Poučení pro zákazníky při shromažďování osobních údajů

Poučení pro zákazníky (fyzické osoby) při shromažďování jejich osobních údajů (ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů):
Některé vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, EIC/EAN kód odběrného místa atd.) jsou pro účely uzavření platného smluvního vztahu podle zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona (příp. zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) nezbytné, a proto je jejich poskytnutí/vyplnění povinné, pokud se rozhodnete u nás uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny (příp. smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací innogy Mobil) nebo takovou smlouvu jakkoli měnit. Takové povinné údaje určené k vyplnění nejsou na formulářových smlouvách a dalších formulářích innogy doprovázeny žádnou doplňující informací. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebude možné smlouvu/dodatek uzavřít nebo váš požadavek zpracovat.

Naopak veškeré nepovinné údaje, jejichž poskytnutí je z vaší strany zcela dobrovolné, jsou na smlouvách innogy jako nepovinné také označeny. Jedná se např. o telefonní číslo či e-mailovou adresu. Neposkytnutí osobních údajů označených jako nepovinné není spojeno s neakceptací těchto dokumentů ani jakoukoli jinou sankcí vůči vám. Jejich poskytnutí však vede k usnadnění komunikace a tím ke zkvalitnění úrovně poskytovaných služeb ze strany innogy.

Označení nepovinných údajů na smlouvě o sdružených službách dodávky plynu:

  

Tato a ostatní vaše práva týkající se osobních údajů jsou upravena podrobněji v Obchodních podmínkách sdružených služeb dodávky plynu/elektřiny č. 04/2014 (čl. 11) a na innogy.cz