Palivovými články modernizujte své bydlení

Snižte spotřebu energií s revoluční technologií palivových článků.
Neznečišťují ovzduší.

Konečně se nám podařilo snížit cenu palivových článků na úroveň dostupnou pro moderní domácnost.

Tato cena je k dispozici pouze prvním 2 000 zájemcům v rámci Evropské unie.

Jaké výhody technologie nabízí

 • Nebudete plýtvat energií při vytápění
  Díky technologii chemického štěpení metanu, již palivové články využívají, budete nejenom vytápět vaši domácnost, ale zároveň i vyrábět elektřinu.
 • Snížíte znečištění vzduchu ve vašem okolí
  Technologie palivových článků nevytváří žádný kouř ani saze. Z vašeho komína bude vycházet pouze CO2 a voda ve formě vodní páry.
 • Stanete se součástí budoucnosti
  S technologií palivových článků uděláte krok nejenom k ochraně přírody, ale také k budoucnosti energetických systémů.
 • Zajistíte vaší domácnosti větší soběstačnost
  Díky palivovým článkům budete více nezávislí na dodavateli a na vzrůstajících cenách elektrické energie.

Profitujte z těchto výhod

Výhody technologie palivových článků

 • Palivové články nevytváří pro vaši domácnost pouze teplo, ale také generují elektrickou energii. Díky tomu je zařízení extrémně energeticky efektivní. Díky kombinované výrobě je celková energetická efektivita palivového článku vyšší než 90 % a potřeba primární energie je proto snížena o 40 %
 • Elektřina a teplo generované palivovými články pokryje základní spotřebu domácnosti. Dodatečná elektrická energie se získává standardně z elektrické sítě.
 • Palivové články neprodukují žádné emise a zároveň jsou i bezhlučné. Výroba elektrické energie probíhá chemickou cestou a proto neruší hlukem jako například kogenerační jednotka.
 • Díky zemnímu plynu jako palivu dokáže palivový článek vytopit vaši domácnost i v největších mrazech. 20 kW tepelného výkonu téměř dvojnásobně předčí výkon standardního tepelného čerpadla
 • Elektrická energie je generována díky rozkladu zemního plynu na oxid uhličitý a vodu. Díky tomu nebude váš komín vypouštět do ovzduší žádný kouř, ale jen vodní páru.
palivový článek

Výhody palivových článků pro vaše moderní bydlení

 • Systém palivových článků je ideální pro moderní nebo rekonstruované rodinné domy.
 • Instalace palivových článků je rychlá a jednoduchá – srovnatelná s instalací nového plynového kotle.
 • Zařízení je díky své velikosti možné instalovat v domech i bytech. Půdorys 0,65 m² je velikostí podobný jako půdorys lednice (viz obr.)
 • Mobilní aplikace na ovládání vytápění je samozřejmostí.
 • Náklady na údržbu jsou podobné jako náklady na údržbu plynového kotle.
 • Volitelná služba prodloužené záruky na 10 let je v nabídce společnosti Viessmann.

Technická data palivového článku a kondenzačního kotle

schéma kondenzačního kotle a palivového článku  
 

technická data kondenzačního kotle a palivového článku

Jak se v palivovém článku vyrábí elektrická energie

 • Jednoduchý a přitom geniální princip: uvnitř palivového článku proběhne jednoduchá chemická reakce, při níž se vodík obsažený v zemním plynu spojí s kyslíkem obsaženém ve vzduchu. Reakce kromě tepla produkuje i elektrickou energii.
 • Systém potřebuje pouze připojení k zemnímu plynu (hlavní složkou zemního plynu je metan CH4).
 • Po extrakci vodíku je nejprve nutné oddělit z plynu síru a její sloučeniny. K tomu účelu je v palivových článcích instalovaný katalyzátor.
 • Systém žádný vodík neskladuje. Uvedenou chemickou reakci spouští postupně v závislosti na potřebě.

 

Podívejte se, proč je právě teď správná doba na koupi palivového článku

 
 • 2015 – začátek masové výroby prototypu, prodejní cena cca 980 000 Kč
 • 2016 – vstup na český trh
 • 2017 – výrobní cena snížena o 380 000 Kč
 • 2017 – výroba podpořena grantem Evropské Unie – 250 000 Kč pro prvních 2 000 instalací
 • 2017 – pro systém je možné dále čerpat kotlíkovou dotaci ve výši 150 000 Kč
   
 • současná cena včetně dopravy a instalace: 350 000 Kč
  (bez započítání kotlíkové dotace)

5 kroků pro získání palivového článku

 Máte zájem o instalaci?    dejte nám vědět e-mailem

Projektový manažer vám během 48 hodin zavolá a domluví se s vámi na podrobnostech potřebných pro přípravu projektu.

Do týdne od kontaktu vám zašleme návrh smlouvy včetně návrhu projektu.

Po obdržení podepsané smlouvy požádáme vašeho distributora elektřiny o povolení k instalaci; jakmile povolení získáme, ozveme se vám a domluvíme se s vámi na datu instalace.

Pokud budete žádat o dotace, v období po instalaci zařízení dojde k proplacení investice.