Průkaz energetické náročnosti budov

Chcete stavět, rekonstruovat, prodávat nebo pronajímat byt či dům? Zákon vyžaduje průkaz energetické náročnosti budovy. Zákon též pamatuje na sankce spojené s porušením této povinnosti a ty nejsou zrovna nízké.

Například jste-li vlastníkem bytové jednotky a chystáte se ji prodat či pronajmout, musíte předložit průkaz energetické náročnosti budovy již při inzerci. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta až do výše 50 000 Kč. Stejná pokuta hrozí i v případě, že PENB nedoložíte ke kupní a od 1. 1. 2016 i k nájemní smlouvě.

Také pokud prodáváte či pronajímáte rodinný dům, komerční objekt nebo bytový dům, je vaší povinností doložit průkaz energetické náročnosti budovy již při inzerci. Jinak se vystavujete riziku finančního postihu až do výše 100 000 Kč. Stejná sankce hrozí i v případě, že průkaz energetické náročnosti budovy nepředložíte při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy.

Pozor na novou povinnost pro společenství vlastníků jednotek. Od ledna 2015 musí mít PENB i bytové domy.

Průkaz graficky znázorňuje dodané energie do budovy a procentuální zastoupení jednotlivých dílčích spotřeb.

Povinnosti stavebníků, vlastníků budov nebo společenství vlastníků

 • zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu, nájemci budovy či její ucelené části
 • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy či její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy
 • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • od 1. 1. 2015 se povinnost týká: bytových domů, administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2

  • od 1. 1. 2013 se povinnost týká: prodeje a pronájmu budov, prodeje ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)

  • v platnosti (od 1. 1. 2009) zůstává povinnost pro: výstavby nových budov s celkovou podlahovou plochou nad 50 m2, větší změny (které ovlivňují jejich energetickou náročnost) dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2

Přínosy průkazu

 • přehled o spotřebě energií v domácnosti
 • objektivní zhodnocení stavu nemovitosti
 • porovnávání budov při prodeji, koupi nebo pronájmu
 • odhalení nadměrné spotřeby energie