Křížovka

Zasílání tajenky pro aktuální číslo

Vyluštěnou osmisměrku můžete posílat do 6. 10. 2019. Sto vylosovaných luštitelů odměníme DVD Čertí brko.

Všichni výherci budou před odesláním výhry informování dopisem. Pokud vámi zadaná adresa nebude kompletní, výhra nemůže být odeslána.

Soutěžící bere na vědomí a pro případ výhry v soutěži souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu a na innogy.cz. Každý soutěžící může být do slosování zařazen jen jednou.

Kontaktní údaje

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním mých osobních údajů a odesláním tohoto formuláře uděluji souhlas podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46, společnostem innogy, a to innogy Česká republika a.s., IČ 24275051, se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, Praha 10 – Strašnice a innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, Praha 10 – Strašnice, (dále jen "správce") se zpracováním jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy, zasílací adresy za účelem vybrání výherců, zaslání výhry a uveřejnění výherců v následujícím čísle časopisu. Tento souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.
Doba zpracování osobních údajů je 3 roky od udělení souhlasu a to z důvodu možného reklamačního řízení.
Osobní údaje ze strany innogy jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům innogy, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má innogy uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, členům skupiny innogy a případně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením. Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce https://www.innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Chcete vědět více?

Zavoláme vám

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Chcete vědět více?

Jsme offline - zanechte na sebe kontakt a my vám zavoláme

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám