Daň z elektřiny

Jedná se o ekologickou daň, jež je součástí ceny elektřiny od roku 2008 v souladu s požadavky Evropské unie.

Daň z elektřiny odvedeme za vás

Platbou daně se nemusíte zvlášť zabývat, protože už je v ceně služeb - podobně jako DPH.
Daň odvádějí dodavatelé elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky.

Jaká je sazba daně?

28,30 Kč/MWh (bez 21% DPH)

Jaká elektřina je osvobozena od daně?

Příklady:

  • ekologicky šetrná elektřina vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud se zde rovněž i spotřebuje, a instalovaný výkon takové výrobny podle energetického zákona zároveň nepřesahuje 30 kW
  • elektřina vyrobená v dopravních prostředcích (pokud se tam spotřebuje)
  • elektřina z výrobků, které podléhají dani ze zemního plynu, dani z pevných paliv nebo spotřební dani
  • elektřina v některých energeticky náročných odvětvích (např.: elektrolytické nebo metalurgické procesy, trakční doprava, spotřeba elektřiny pro výrobu elektřiny nebo kombinovaná výroba elektřiny či kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Osvobození od daně povoluje Celní správa.