Energetické aukce

Zavolejte mi
 • Dražba čili aukce je forma obchodování zboží nebo služeb. Cena není předem stanovena, určí se až během dražby.
 • Ochodníci (dodavatelé elektřiny a plynu) v průběhu aukce podávají své cenové nabídky.
 • Vítěz aukce - ten, kdo nabídl nejlepší cenu, získá právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmět dražby kupní smlouvu.
 • Zákazníci mohou ušetřit, ale často neznají detaily aukce. Vítěz si může vyjednat podmínky výhodné především pro sebe.
 • Aukce energií nespadají pod regulaci ERÚ, a tím často dochází k nepřesným nebo nedostatečným cenovým nabídkám.

Rizika aukce

Způsob přihlášení do aukce

 • telefonické - k závaznému přihlášení do aukce stačí i telefonický souhlas
 • osobní - zakazník často podepíše přihlášku do aukce, aniž by byl jasně informován o tom, co podepisuje

Sankce a poplatky

 • Od přihlášky do energetické aukce je možné zdarma odstoupit do 14 dnů od podpisu. Po vypršení této lhůty jsou zákazníkovi účtovány smluvní pokuty.
 • Nepodepíše-li účastník (zákazník) aukce smlouvu s vítězem, hrozí mu finanční sankce.
 • V obchodních podmínkách se často objevují zpoplatněné hovory na informační linku nebo zpoplatněná papírová korespondence s dodavatelem.

Negativní dopady na zákazníka

 • Smlouvu na odběr energií často podepisuje za zákazníka aukční společnost, tudíž není možné využít výpověď ze smlouvy dle platné legislativy.
 • Přihlášky do aukcí jsou často na dobu určitou (několik let). V průběhu této doby pak dochází ke změně dodavatele, kterého vybírá aukční společnost.

Rady, pokud o aukci uvažujete

Neřiďte se pouze cenou. Důležité jsou také další služby, počty poboček dodavatele energií, doba řešení reklamací a stížností.

 • Zjistěte si konkrétní podmínky aukce, např. zda se soutěží jen cena silové elektřiny, nebo i ostatní poplatky (platba za jistič a jiné).
 • Ujistěte se o svých právech na odstoupení či možnosti výpovědi u zprostředkovatele.
 • Dávejte si pozor na skryté poplatky, individuální obchodní podmínky a případné sankce.

Odstoupení od přihlášky

Od přihlášky lze odstoupit do 14 dní od data podpisu.
Pokud je výsledná smlouva s dodavatelem podepsána distančně nebo mimo prostory, lze vypovědět dle 11a, odst 3 EZ.

Chcete pomoci s odstoupením od přihlášky? Rádi vám pomůžeme.

Zavolejte mi
 • zavolejte nám, nebo na sebe zanechte kontaktní údaje
 • objednejte si schůzku na nejbližším zákaznickém centru
 • stáhněte si formulář "odstoupení od přihlášky", vyplňte a zašlete jej písemně organizátorovi aukce

Zkušenosti zákazníků

Jana K.
„Neuvědomila jsem si, co podepisuji; tvrdili mi, že se jedná o soutěž. Paní na telefonu mi nedokázala poradit, jak odstoupit."

Jitka J.
„Podepsala jsem přihlášku do aukce, a když jsem chtěla odstoupit, musela jsem si odstoupení vyřídit sama, a platit ještě sankci.“

Jakub D.
„I přes řádné zaslání odstoupení od aukce jsem nedostal žádný výsledek ani vyrozumění o této výpovědi.“

Marie H.
„I přesto, že mi odstoupení od aukce u dané společnosti akceptovali, jsem v aukci stále zařazena a musím zahájit dodávku u dodavatele, kterého nechci.“

Natalie K.
„Chtěla bych od aukce odstoupit, ale hrozí mi vysokou pokutou, jelikož si zprostředkovatel a obchodník podepsali smlouvu v prostorách obvyklých k podnikání, a já tak nemohu podat výpověď.“